Информация

BORA WP


                                                                                                                                                      2.  Bora® WP

 

 

МИКРО БИОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ

 

Растежен стимулатор с инсектициден ефект

 

Общи сведения

 

Bora® WP е микробиологичен растежен стимулатор с инсектициден ефект, намиращ се в полското производство, градинарството, овощарството, при наличието на картофи, при гледане на цветя и горско стопанство. Следват инкорпорирането на мъжете, които показват благоприятно въздействие на появата на растенията, като създават непознати условия за проектиране на широк спектър вредители - телени червени и стълбопробивачи, трипсови, оранжерийни белокрилки, ларвирани на колорадския бръмбар, майски бръмбари, какавиди, също и за странни насекоми и др.вредители като :

 

ГаловиНематоди (Meloidogyne arenaria) 100 150 гр / дка

Белокрилки (Trialeurodes vaporariorum , Bemisia tabaci ) - 75-100 гр. / Дка.

Трипс (Frankliniella occidentalis, Trips spp) - 100-150 гр./дка;

 

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 100-200 гр./дка;

 Телени червеи  ( Agriotes sp.) - 100-200 гр./дка.

 Листни въшки (Nasonovia ribisnigris) - 100-150 гр./дка.

Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) - 100-200 гр./дка.

Черешова муха (Rhagoletis cerasi) - 100-200 гр./дка.

Обикновена крушова листна бълха (Cacopsylla pyri) - 100-200 гр./дка.

Червен овощен акар (Panonychus ulmi) - 100-150 гр./дка.

 

Bora® WP съдържа спори и мицел на хиперпаразитната гъба Beauveria Bassiana щам ВВ1 (NIKAM 128/2010).

 

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и неговите изменения .Безопасен е за хората и пчелите.

 

Класификация: не се изисква

 

Механизъм на действие

 

При допир с насекомите и техните ларви, спорите на гъбата прилепват към телата им.

Само за 24 - 48 часа под въздействието на топлината и влагата те прорастват и хифите импроникват в тялото на насекомите, откъдето започва да черпят хранителни вещества.

След още три до пет дни насекомите загиват. Гъбата покрива телата им с гъста бялапелена, от спори и мицел, служещи за по-нататъшното и

разпространение. Влагата и топлината са от решаващо значение за развитието на гъбата.

 

Beauveria Bassiana атакува както възрастните насекоми, така и техните ларви. Тя има висока репродуктивна способност и може да запази активността си до два – три месеца.

 

Предимства:

 

Bora�WP е препарат за свободна употреба, приложим към широк спектър насекоми.

Показва висока ефективност при ниски дози. Срокът му на действие е от няколко седмици до няколко месеца, но благодарение на саморазмножението на гъбата Beauveria Bassianaдействието му на практика продължава през целия сезон на вегетацията.Стимулира развитието на кореновата система, като я предпазва от вредители.

Повишава добивите благодарение на пълноценното развитие на растенията.

 

Практични съвети и дози

 

Bora�WP е приложим към всички видове култури за почвено и листно приложение.Внася се предсеитбено или преди засаждане чрез напръскване на почвата с послеследващо инкорпориране на дълбочина 5-10 см.за да се развива във влажна среда. Инкорпорирането значително повишава ефективността на препарата. Преди напръскване трябва да се активира 24 часа с чиста,нехлорирана  вода около 20-30 градуса.

При тревни култури напръскването е с по-голяма доза /200-300 гр.дка/ и веднага оросявате с не голямо количество чиста вода за да може тя да увлече BORA WPв почвата

При зеленчуковите култури може да се внася и чрез системите за капково напояване,без да се активира,за да може по лесно да премине през филтъра и капковия маркуч, като се използва по-голямо количество вода. Внасянето чрез системите за напояване изисква повторно третиране след 1 – 3 месеца.

 

Трайните насаждения се третират двукратно през годината – през пролетта и през есента,като втория път дозата се намали наполовина.

 

Препоръчителната доза при всички култури е 150 – 300 грама на декар,в зависимост от количеството на вредителите.  При доза 200, респективно 300г/дка., водата трябва да бъде не по-малко от 20, съответно 30 литра на декар.

 

Условия,на съхранение които трябва да се избягват са: източник на топлина, пряка слънчева светлина, влажност. 

 

CMR (канцерогенен, мутагенен, токсичен за репродукцията): не съдържа CMR съставка, класифицирана като вещество.

Токсичност: Съставът на продукта не е класифициран като опасен за околната среда

 

Bora�WP може да се внася заедно с хербициди, но не и с фунгициди. Преди внасянето на работния разтвор пръскачката трябва да бъде добре почистена, особено ако с нея са внасяни преди това фунгициди. Вникой случай да не се смесва с TRIFENDER.

ПрепоръчвамеBORA WPда бъде съхраняван в оригинални опаковки, в сухи,

защитени от пряка слънчева светлина и хладни помещения (при температура 0+5 С˚).

Срокът му на годност при съхранение в такива условия е 2 години.

Препаратът има сертификат за употреба в биоземеделието издаден от Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

 

УЕБ САЙТ: w ww.trifenderbg.com тел. 0888381101

 

BORA WP


2. Bora® WP

 

 

МИКРО БИОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ

 

Растежен стимулатор с инсектициден ефект

 

Общи сведения

 

Bora® WP е микробиологичен растежен стимулатор с инсектициден ефект, намиращ приложение в полското производство, градинарството, овощарството, при производството на картофи, при отглеждането на цветя и горското стопанство. След инкорпорирането му, той оказва благоприятното въздействие върху развитието на растенията,като създава непоносими условия за съществуването на широк спектър вредители - телени червеи и стълбопробивачи, трипсове,оранжерийни белокрилки, ларвите на колорадския бръмбар,майски бръмбари,какавиди, а също и за някои видове смучещи насекоми и др.вредители като :

 

ГаловиНематоди (Meloidogyne arenaria)100 150 гр/дка

Белокрилки  (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) - 75-100 гр./дка.

Трипс (Frankliniella occidentalis, Trips spp) - 100-150 гр./дка;

 

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 100-200 гр./дка;

 Телени червеи  ( Agriotes sp.) - 100-200 гр./дка.

 Листни въшки (Nasonovia ribisnigris) - 100-150 гр./дка.

Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) - 100-200 гр./дка.

Черешова муха (Rhagoletis cerasi) - 100-200 гр./дка.

Обикновена крушова листна бълха (Cacopsylla pyri) - 100-200 гр./дка.

Червен овощен акар (Panonychus ulmi) - 100-150 гр./дка.

 

Bora® WP съдържа спори и мицел на хиперпаразитната гъба Beauveria Bassiana щам ВВ1 (NIKAM 128/2010).

 

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и неговите изменения .Безопасен е за хората и пчелите.

 

Класификация: не се изисква


Механизъм на действие

 

При допир с насекомите и техните ларви, спорите на гъбата прилепват към телата им.

Само за 24 - 48 часа под въздействието на топлината и влагата те прорастват и хифите импроникват в тялото на насекомите, откъдето започва да черпят хранителни вещества.

След още три до пет дни насекомите загиват. Гъбата покрива телата им с гъста бялапелена, от спори и мицел, служещи за по-нататъшното и

разпространение. Влагата и топлината са от решаващо значение за развитието на гъбата.

 

Beauveria Bassiana атакува както възрастните насекоми, така и техните ларви. Тя има висока репродуктивна способност и може да запази активността си до два – три месеца.

 

Предимства:

 

Bora�WP е препарат за свободна употреба, приложим към широк спектър насекоми.

Показва висока ефективност при ниски дози. Срокът му на действие е от няколко седмици до няколко месеца, но благодарение на саморазмножението на гъбата Beauveria Bassianaдействието му на практика продължава през целия сезон на вегетацията.Стимулира развитието на кореновата система, като я предпазва от вредители.

Повишава добивите благодарение на пълноценното развитие на растенията.

 

Практични съвети и дози

 

Bora�WP е приложим към всички видове култури за почвено и листно приложение.Внася се предсеитбено или преди засаждане чрез напръскване на почвата с послеследващо инкорпориране на дълбочина 5-10 см.за да се развива във влажна среда. Инкорпорирането значително повишава ефективността на препарата. Преди напръскване трябва да се активира 24 часа с чиста,нехлорирана  вода около 20-30 градуса.

При тревни култури напръскването е с по-голяма доза /200-300 гр.дка/ и веднага оросявате с не голямо количество чиста вода за да може тя да увлече BORA WPв почвата

При зеленчуковите култури може да се внася и чрез системите за капково напояване,без да се активира,за да може по лесно да премине през филтъра и капковия маркуч, като се използва по-голямо количество вода. Внасянето чрез системите за напояване изисква повторно третиране след 1 – 3 месеца.

 

Трайните насаждения се третират двукратно през годината – през пролетта и през есента,като втория път дозата се намали наполовина.

 

Препоръчителната доза при всички култури е 150 – 300 грама на декар,в зависимост от количеството на вредителите.  При доза 200, респективно 300г/дка., водата трябва да бъде не по-малко от 20, съответно 30 литра на декар.

 

Условия,на съхранение които трябва да се избягват са: източник на топлина, пряка слънчева светлина, влажност. 

 

CMR (канцерогенен, мутагенен, токсичен за репродукцията): не съдържа CMR съставка, класифицирана като вещество.

Токсичност: Съставът на продукта не е класифициран като опасен за околната среда

 

Bora�WP може да се внася заедно с хербициди, но не и с фунгициди. Преди внасянето на работния разтвор пръскачката трябва да бъде добре почистена, особено ако с нея са внасяни преди това фунгициди. Вникой случай да не се смесва с TRIFENDER.

ПрепоръчвамеBORA WPда бъде съхраняван в оригинални опаковки, в сухи,

защитени от пряка слънчева светлина и хладни помещения (при температура 0+5 С˚).

Срокът му на годност при съхранение в такива условия е 2 години.

Препаратът има сертификат за употреба в биоземеделието издаден от Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

 

УЕБ САЙТ:www.trifenderbg.comтел. 0888381101

 

-

 

 

Сертификати