Картофи

 

 

TRIFENDER WP се прилага  почвено с плитко заравяне,с норма 100-150 гр./дка преди засаждане на картофите еднократно за цялата вегетация.

Листно се прилага профилактично/за предпазване от заболяване/ с норма 50 гр/декар през 14 дена. 

Най-добри резултати има когато непосредствено преди засаждане, семената,заедно с гаците се потопят в съд с  0,025 процентен воден разтвор,или 25 гр. на 100 литра вода.

 

Картофите се нападат от кафяви листни петна, известни  като алтернария. По листата се образуват кафяви, закръгле­ни петна с концентрична структура. Те са разположени по кра­ищата на листата, но когато се слеят, обхващат целия лист. За разлика от петната на маната, тези на кафявите листни петна са сухи, рязко очертани и трошливи. Болест­та напада по-силно ранните и сред­норанните картофи. Причинителят на болестта е паразитна гъба, презимуваща в заразените растителни остатъци. Болестта се развива силно при топ­ло време, съпроводено с обилни ро­си и кратки превалявания.Надзем­ната маса прегаря в различни раз­мери. По стъблата петната са продълговати, кафяви и концентричните кръгове се забелязват по-трудно. Клубените на болните растения оста­ват бедни на скорбяла, дребни, меки и по-трудно се съхраняват. Оптимал­на температура за развитие на ал­тернарията е 22 - 26 С.

Струпясването по картофите, известно и като ризоктония е широко разпространено заболяване, особено в районите с по-чести превалявания през пролетта. Болестта поврежда кълновете и прорежда посевите.

ТРИФЕНДЕР ВП има много добри резултати и срещу:

 

Nematoda -всички видове

Кафяви листни петна – Alternaria porri f. sp. solani

Мана по картофите – Phytophthora infestans

Струпясване – Thanatephorus cucumeris

Rhizoctonia solani,

Spongospora subterranea

Fusarium coeruleum,

F.sambucium,

F.solani,

F. oxysporum

Ларвите на някои видове телени червеи от сем.

Elateridae (Обикновен полски ковач – Agriotis lineatus;

Тъмен полски ковач – A. obscurus;

Малък полски ковач – A.sputator;

Западeн полски ковач – A.ustulatus)