Разсади

Отглеждане на разсадите с Тифендер ВП


Цели:


Антистес ефект

Бързо развитие на корените

Обеззаразяване  на почвата от гъбни и бактериални болести

Бърз  и здравословен  ръст  през процеса на вегетацията (като резултат има здраво развитие, повече цветове, повече и по-здрави плодове , по-качествен продукт).

Покълване и защита на семената

Целта  с ползването на ТРИФЕНДЕР е да защитим зародишите от  полепналите и заселени по

семената гъбични зарази:Botrytis, Alternaria, Sclerotinia, Pytium и др.

Преди посяването на семената се  смесват и разбъркват  с Трифендер в доза 2-3 грама на 1 кг.семена. В резултат на този процес ще се  получи  обеззаразяващ тънък слой  на повърхността им .

Другата възможност е да се направи воден разтвор от ТРИФЕНДЕР -при температура 25-30 гр.С, в който се полагат семената да покълват за 24-48 часа ( 0,25% , тоест 2,5 гр.препарат  в 10л вода),след което водата може да се използва за обеззаразяване на лехите,саксии или други площи според нуждите.

В последствие процента на кълненето/поникването / ще се подобри, ще се намали броя на недоразвитите зародиши. Ще се получи силно,енергично и здраво растение.

При директно сеене важно е третирането на почвата. С това се  намаля  възможността от заразяване  на културата. Болестите произхождат от остатъците от предишната култура и са готови да заразят новата.  При това положение добре е да дозираме  150-200 гр/дка Трифендер с минимум 25л водa/дка. Почвата трябва така да се обработи, че Трифендер да достигне  10-15 см  дълбочина.


Третиране на почвата преди засяване на семената :

Целта е да премахнем намиращите се в почвата вредни организми.

От една страна с преработването на останките на предишната вегетация (откриване на микроелементи), а от друга страна с унищожаването на вредните организми и насекоми.

Преди засяване на семената се пръска върху почвата 150 гр/дка Трифендер ВП , с  25л вода на декар. (Количеството на водата може да е повече, но по-малко не.) Суспензията постоянно се бърка в пръскачката за да избегнем седиментацията. (Дюзата да бъде минимум 0,4mm.) Разпръсканата суспензия трябва да бъде заровена  на около 10 см дълбочина в почвата.

Това може да се постигне с механична обработка или с поливане на почвата.

Третиране на разсадите преди разсаждането:

При положение, че разсадите  не са били третирани с Трифендер,корените им трябва да се потопят  в 0,25% разтвор за 5-10 мин. С това подпомагаме образуването на щит от гъбички около  кореновата система и унищожаваме  вредните микроорганизми около тях.

Третиране през вегетацията с пръскане и с напояване:

Ако и разсадите и почвата са били третирани с Трифендер, следващото листно третиране ще е актуално след 1 месец. Дозата  тогава е 30г/дка в 25л вода.  След пръскането растенията да се полеят, за да се вмият спорите  в почвата. Важно е, третирането да не се  прави в жегата, а рано сутрин.

Третиране на наличността с дъаждовална  поливна система:

Третирането може да стане с помоща на поливна система, като определяме дозата винаги  въз основа на територията на оранжерията или площа.

На всеки декар в поливната водата  се слага 30г  Трифендер ВП.

Важно е  резервоара да има бъркачка, пръскането да бъде хомогенно.

Процеса се повтаря през  3 седмици.

При капково напояване:

Дозата за едно поливане е също 30 г. Трифендер на 1.000 кв.м. Добре  е да се повтаря през 3 седмици.

Ако  за пръв път се ползва Трифендер,на 1.000 кв.м се слага 150 г във водата(независимо от поливателната система) и след 3 седмици се повтаря с дозата 30г/1000квм  през времето на вегетация.