Tuesday, 30 April 2013 05:39

"BIO FARM"

МИКРО БИОЛОГИЧНИ  ПРОДУКТИ

1.TRIFENDER WP 

2. BORA WP

3.amazonE 

 

 

 

 

 

1.TRIFENDER  WP

 

активно вещество - ТРИХОДЕРМА  АСПЕРЕЛЛУМ

Микро биологичен продукт за лечение, обеззаразяване на почвата,семената и растенията и борба с някои вредители.


Продукт, разрешен от Biokontrol Hungária Nonprofit Kft. 

 

 

 

 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ВИДЕО ФИЛМИТЕ.

 

/За превод натиснете върху YOU TUBE и след като се прехвърли натиснете върху  СУБТИТРИ/

 

 

 

 

Състав:Конидии (5x 108 бр/г) от щама T1(NCAIM 68/2006) на гъбата антагонист Trichoderma asperellum 

 

 Съдържа сух концентрат на живи микроорганизми,които след активиране с вода, образуват колонии, локализирани около корените,размножават се заедно с тях и съдействат по този начин за защитата и растежа на растенията. Те извършват конкурентни действия чрез премахване на заразните патогенни гъби и бактерии.     Неутрализират Phytium, Fussarium, Verticillium, Rhizoctonia, Sclerotinia , Botrytis Cinerea, Phytophthora infestans, Cladosporium fulvum и др.

 

 

МикроорганизмитеTrichoderma asperellum на TRIFENDER WP влияят непосредствено върху хормоналната система на растенията, които започват да се защитават срещу нахлуването на патогени. В същото време спорите им не проникват в културата. Създава се имунна резистенция, която осигурява защита от проникването на гъбни зарази и така ги прави по-здрави. Произвеждат фитохормони, стимулиращи растежа, превръщат микроелементите в лесно усвоими, неутрализират вредните вещества, разграждат целулозата.

 

 

Извършват антибиоза, микропаразитизъм , системно придобита резистентност и репелентно въздействие върху някои вредители (отблъскване на инсектите) Определени вредители избягват териториите, обработени с TRIFENDER WP ,който  произвежда ензима хитиназа, като разгражда хитиновата им обвивка . Попадналите в почвата спори директно паразитират върху там намиращите се вредители и техните производни (микросклероции, мицели, спори, яйца),унищожават ги още в зародиш и отбръскват неприятели от вида на телени червеи,нематоди и др.вредители.

 

! ОСОБЕНО ВАЖНО Е ДА СЕ ПОДДЪРЖА ПОСТОЯННА ВЛАГА НА ПОЧВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА TRIHODERMA ASPERELLUM.

 

TRIFENDER WP  дава възможност за многогодишно засаждане на една и съща култура върху една и съща площ /без сеитбооборот/ , възстановява биологичните свойства на почвите , влошени от предишни неправилни обработки.

Стимулира растежа

* Възстановява растенията в начална фаза на болеста
• Увеличава кореновата маса
• По-бърз растеж и повече зелена маса на растенията
• Тъмнозелен цвят
• По-добро оплождане
• По-високи добиви

 

 


Приложение:

 

За обеззаразяване на почвата,семената и растенията и увеличаване на добивите при всички култури чрез напръскване и плитко заравяне на почвата/5-10 см./ или директно с капково напояване:

 

ПРИ ОРАНЖЕРИИ 

- при разсади,когато растението "кръстоса"/4-6 лист/ и преди изнасяне на разсада се полива с разтвор 25 гр.TRIFENDER PRO  на 100 л.вода.

 

- при нормални почви,Хидропоника,или други материали и подложки профилактично се прилага 150-200 гр/дка. и след 30-40 дена се повтаря с 100 гр/дка.

- при заразени почви се прилага 150 - 250 гр/дка. и след 30-40 дена се повтаря с 150-200 гр/дка.


- при техническите култури

- за обработка на почвата при жито,ечемик,царевица,слънчоглед и др. преди сеитба чрез повърхностно напръскване и плитко заравяване, се използва 100 - 150 гр/дкa в не по-малко от 25-50 литра вода/дка.- ПРИ ГРАДИНСКИТЕ КУЛТУРИ


- за обработка на почвата преди сеитба и разсаждане, чрез повърхностно напръскване и плитко заравяне се използва 150 - 200 гр/дка в не по-малко от 25-50 литра вода/дка.,

 

- Ако има възможност,веднага след напръскване,да се полее/дъждува/ за да може поливната вода да увлече TRIFENDER PRO по-бързо до корените на растението.

-  при поливане се прилага 200 гр/дка, чрез използване на необходимото количество вода според културата , в зависимост от начина на напояване /капково,гравитачно,дъждуване и др/ и след 1 месец се повтаря с 100 гр/дка.

 

Препоръчително е прилагането на TRIFENDER WP да става профилактично /преди атаката на патогени и зарази/

- TRIFENDER WP може да се използва и в капкови поливни инсталации - преминава през капкообразуващите пластини.Пуска се в инсталацията разреден с вода, без да се изчака активиране на препарата защото той е във постоянна влажна среда.В случай,че е необходимо свалете филтъра от системата само за тази операция /ако чистотата на водата позволява това/.

 

Преди употреба за напръскване, за активиране на препарата предварително да се разтвори в нехлорирана  вода със стайна температура 15-25 градуса С - 1 кг. TRIFENDER WP с 20 л.вода и престои 24 часа за да се активира trichoderma asperellum, след което се добавя към чистата вода в зависимост от площа  - не по-малко от 25 - 50 литра вода за 1 декар.

 

TRIFENDER  WP  МОЖЕ да се прилага преди и след употребата на хербициди,инсектициди  и торве.

Препаратът не трябва да се прилага заедно с медни фунгициди /син камък/ и дезинфектанти , както и 2 седмици  след обеззаразяване на почвата и растенията с тях.

Забележки:

 • Продуктът се внася /пръска/ най-добре при температура 15-25 ° С и рН 5,5-7,5.Прилага се във хладните части на деня.
 • Развива се във влажна почва /за  здрави и добре хранени растения - има нужда от период на размножаване на Trichoderma asperellum - около 2-5 дни, през които целенасочено се развива  в земята и около корените на растението/. През това време растенията не са подложени на стрес.
 • Срок на годност - 2 години след датата на производство означена на оригиналната опаковка.При по - продължително съхранение + 4 - +8 градуса/в хладилник/.При по-висока температура на съхранение или заради топлото време, което може да навреди на спорите, трайността му намалява.
 • След отваряне,TRIFENDER WP запазва свойствата си по-дълго време ,когато е добре опакован или затворен и изолиран от влага.Специални предпазни мерки за потребителя - не се изискват.
 • Да се съхранява на сухо и прохладно място и се пази от влага и влажен въздух /от влагата TRIFENDER WP става на бучки/.
 • Да се използва до 48 часа след активиране с вода.
 • Гратисен период - няма , продуктите  могат да се консумират веднага след измиване с чиста вода.
 • Влияние върху хората и околната среда - за хората, животните и пчелите - безопасен.

.Изготвяне на работен разтвор:

 • температурата на водата, използвана за активиране на концентрата /по възможност не хлорирана,а от сондаж или минерална/ трябва да бъде близо до стайна 15-25 гр.С  и се изчака  24 часа за да се активира trichoderma asperellum,след което от получения подконцентрат се разтваря с прясна вода и дозира според площта на обработване.Минимално количество вода е не по-малко от 25-50 л/дка.
 • пръскачката трябва да е почистена от остатъчни химикали
 • при култури с капково напояване, разтворът на препарата да е с чиста вода и да се подава по-бавно,за да не се натрупа около филтрите. Преди прилагане те да се почистят и измият.

 

 

 

Почвата трябва да се обеззаразява преди сеитбата и изнасянето на разсада

 

Много причинители на болести по растенията се предават чрез почвата. Там те презимуват или преминават определен етап от развитието си.

Друга група патогени се развиват изцяло в почва, където паразитират по корените на растенията или новозасетите семена. Има трети вид почвени патогени, чиято вреда се появява в зависимост от развитието на определен гостоприемник. При липса на такъв те могат да образуват устойчиви спори и да се запазят в почвата много години.

Голяма част от зеленчуковите семена се отглеждат чрез разсад. Семената се засяват директно в приготвена торопочвена смес. Тя може да е носител на силна зараза от болести и неприятели. Затова е необходимо да се налага обеззаразяване на почвата.

С него се цели унищожаване на:

 • патогенните, причиинители на сечението;
 • на видовете кореново гниене;
 • на нематодите;
 • на почвените болести и неприятели;

 

       www.trifenderbg.com    tel: 0888381101

 

 
                                        

 

 

 

                                                 2. Bora® WP

 

активно вещество -  Beauveria Bassiana 

  

МИКРО БИОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ

 

Растежен стимулатор с инсектициден ефект

 

Общи сведения

 

Bora® WP е микробиологичен растежен стимулатор с инсектициден ефект, намиращ приложение в полското производство, градинарството, овощарството, при производството на картофи, при отглеждането на цветя и горското стопанство. След инкорпорирането му, той оказва благоприятното въздействие върху развитието на растенията,като създава непоносими условия за съществуването на широк спектър вредители - телени червеи и стълбопробивачи, трипсове,оранжерийни белокрилки, ларвите на колорадския бръмбар,майски бръмбари,какавиди, а също и за някои видове смучещи насекоми и др.вредители като :

 

--Галови и др.Нематоди (Meloidogyne arenaria) 200 гр/дка

--Белокрилки  (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) - 200 гр./дка.

--Трипс (Frankliniella occidentalis, Trips spp) - 200 гр./дка;

 

 --Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) - 200 гр./дка;

 -- Телени червеи  ( Agriotes sp.) - 200 гр./дка.

 --Листни въшки (Nasonovia ribisnigris) - 200 гр./дка.

 --Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) - 200 гр./дка.

 --Черешова муха (Rhagoletis cerasi) - 200 гр./дка.

 --Обикновена крушова листна бълха (Cacopsylla pyri) - 200 гр./дка.

 --Червен овощен акар (Panonychus ulmi) - 200 гр./дка.

 -- Листоминиращ Молец (Tuta Absoluta)  200 – 300 гр./дкa

 

Bora® WP съдържа спори и мицел на хиперпаразитната гъба Beauveria Bassiana щам ВВ1 (NIKAM 128/2010).

 

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и неговите изменения .Безопасен е за хората и пчелите.

 

! ОСОБЕНО ВАЖНО Е ДА СЕ ПОДДЪРЖА ПОСТОЯННА ВЛАГА НА ПОЧВАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА Beauveria Bassiana

 

Класификация: не се изисква

 

Механизъм на действие

 

При допир с насекомите и техните ларви, спорите на гъбата прилепват към телата им.

 

Само за 24 - 48 часа под въздействието на топлината и влагата те прорастват и хифите импроникват в тялото на насекомите, откъдето започва да черпят хранителни вещества.

 

След още три до пет дни насекомите загиват. Гъбата покрива телата им с гъста бяла пелена, от спори и мицел, служещи за по-нататъшното иразпространение. Влагата и топлината са от решаващо значение за развитието на гъбата.

 Beauveria Bassiana атакува както възрастните насекоми, така и техните ларви. Тя има висока репродуктивна способност и може да запази активността си до два – три месеца.

 

Предимства:

 

Bora WP е препарат за свободна употреба, приложим към широк спектър насекоми.

 

Показва висока ефективност при ниски дози. Срокът му на действие е от няколко седмици до няколко месеца, но благодарение на саморазмножението на гъбата Beauveria Bassiana действието му на практика продължава през целия сезон на вегетацията.Стимулира развитието на кореновата система, като я предпазва от вредители.

 

Повишава добивите благодарение на пълноценното развитие на растенията.

 

Практични съвети и дози

 Продуктът се внася /пръска/ най-добре при температура 15-25 ° С и рН 5,5-7,5.Прилага се във хладните части на деня.

Bora WP е приложим към всички видове култури за почвено и листно приложение.Внася се предсеитбено или преди засаждане чрез напръскване на почвата с послеследващо инкорпориране на дълбочина 5-10 см.за да се развива във влажна среда. Инкорпорирането значително повишава ефективността на препарата. Преди напръскване трябва да се активира 24 часа с чиста,нехлорирана  вода около 20-25 градуса.

При тревни култури напръскването е с по-голяма доза /200-300 гр.дка/ и веднага оросявате с не голямо количество чиста вода за да може тя да увлече BORA WP в почвата

При зеленчуковите култури може да се внася и чрез системите за капково напояване,без да се активира,за да може по лесно да премине през филтъра и капковия маркуч, като се използва по-голямо количество вода. Внасянето чрез системите за напояване изисква повторно третиране след 1 – 1 1/2 месеца.

 

При листно приложене Bora WP се нанася няколко пъти през 7 дни до пълното унищожение на вредителите.Температури над 35 градуса чувствително намалят трайността и ефекта на BORA WP. 

 

Трайните насаждения профилактично се третират двукратно през годината – през пролетта и през есента,като втория път дозата се намали наполовина.

 

Препоръчителната доза при всички култури е 200 – 300 грама на декар,в зависимост от количеството на вредителите.  При доза 200, респективно 300г/дка., водата трябва да бъде не по-малко от 20, съответно 30 литра на декар.

 

Условия,на съхранение които трябва да се избягват са: източник на топлина, пряка слънчева светлина, влажност. 

 

CMR (канцерогенен, мутагенен, токсичен за репродукцията): не съдържа CMR съставка, класифицирана като вещество.

 

Токсичност: Съставът на продукта не е класифициран като опасен за околната среда

 

Bora WP може да се внася заедно с хербициди, но не и с фунгициди. Преди внасянето на работния разтвор пръскачката трябва да бъде добре почистена, особено ако с нея са внасяни преди това фунгициди. В никой случай да не се смесва с TRIFENDER.

Препоръчваме BORA WPда бъде съхраняван в оригинални опаковки, в сухи,

защитени от пряка слънчева светлина и хладни помещения (при температура 0+5 С˚).

Срокът му на годност при съхранение в такива условия е 2 години.

Препаратът има сертификат за употреба в биоземеделието издаден от Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

 

УЕБ САЙТ:    www.trifenderbg.com      тел. 0888381101

 

 

 

 

 

3.amazonE 

 Национален офис за сигурност на хранителната верига

Директорат за Защита на растенията, предпазване на
почвата и околната среда
Унгария
__________________________________________________________
Сертификация
Имайки предвид брашнеста мана, имаме нов продукт, който съдържа Bacillus mojavensis, много близък вид до Bacillus subtilis, имащ силно фунгицидно действие и върху листата. Знаем, че Брашнестата мана,Ботритис и др.мани може да бъдат контролирани от нашия продукт "amazoN", когато се използва в доза 100 g/дкa и листата се пръскат често, на всеки 7-10 дни до елиминиране на заразата.
За обработка на почвата, пръскане на повърхността на почвата 1-2кг/хектар по цялото поле и градинските реколти, максимум 5% воден разтвор във фазата на растеж след понникване на растенията.
Не смесвайте с бактерициди!
Търговско име на формулировката: amazoN
Тип на формулировката: микробиологичен препарат
Производител: BIOVED 2005 Kft.
H-9922 Pinkamindszent, 140/23. Hrsz., Hungary
Статистически код: 13670782 – 7211 – 113 – 18
Притежател на разрешително: BIOPROJEKT Kft.
H-9922 Pinkamindszent, 140/23. Hrsz., Hungary
Статистически код: 13587420 – 4519 – 113 – 18
Представител за България тел. 0888381101 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Харесване
 
 
 
Коментар
 
 
Споделяне
 
 

 

More in this category: Сертификати »